LUŠTĚNKY - procvičování učiva pro žáky 1. stupně ZŠ

LUŠTĚNKY
ČESKÝ JAZYK

ČTENÍ

PSANÍ

MATEMATIKA

PRVOUKA

PŘÍRODOVĚDA

VL - ZEMĚPIS

VL - DĚJEPIS


Vítejte na webu Luštěnky.

Najdete zde různá interaktivní cvičení pro zpestření domácí přípravy žáků 1. stupně ZŠ.
Cvičení jsou rozdělena po ročnících i předmětech, obsahují také kontrolu. Nechť jsou Luštěnky
pro školáčky příjemným a užitečným pomocníkem při domácím procvičování.

Marcela Ryšavá - bývalá učitelka na základní škole
rysavamarcela@gmail.com